De beste kwaliteit voor de laagste prijzen!

Hulp of advies nodig?

06-55736837

Facebook

Wekelijks nieuwe voorraad 

Adres

Edisonstraat 15, Nijkerk

Stuur een bericht

info@vansteegwitgoed.nl

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 16-6-2020 en vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Van Steeg Witgoed
Vestigingsadres: Edisonstraat 15, 3861 NE Nijkerk

Telefoonnummer: 06-55736837
E-mailadres: info@vansteegwitgoed.nl

KvK-nummer: 32078265
Btw-nummer: NL002143246B85

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 – Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Artikel 4 – De prijs
4.1 Prijzen zijn in euro’s inclusief 21%
4.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud

Artikel 5 – Garantie

5.1 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Van Steeg Witgoed aan de klant verstrekte aankoopbon.
5.2  Ieder recht op garantie vervalt als:

  • Zonder toestemming van Van Steeg Witgoed, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan het geleverde product zijn aangebracht;
  • Er sprake is van onzorgvuldig gebruik van het geleverde product;
  • De geleverde product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

 

Artikel 6 – Bezorgen en installeren
6.1 Van Steeg Witgoed kan op verzoek van de klant producten bezorgen en installeren.
6.2 Van Steeg Witgoed heeft het recht om bezorg- en/of aansluitkosten aan de klant in rekening te brengen.
6.3 Van Steeg Witgoed is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld.
6.4 Bij bezorgen dient de klant de entree vrij te maken van obstakels en kwetsbare vloeren af te dekken op de route (naar de uiteindelijke plaats van het product) om zo beschadiging te voorkomen. 

Artikel 7 – Betaling

7.1 Bij afhalen en bezorgen rekent de klant contant af (kas/pin) Uitzondering voor bedrijven i.o.m. Van Steeg Witgoed.
7.2 Nalatigheid betaling: incassokosten zijn geheel voor rekening van de klant. 

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Van Steeg Witgoed.
8.2 
Bij Van Steeg Witgoed ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt ontvangt de klant een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.